Første dag med produksjon i mosteriet. En merkedag hvert år. Vi starter alltid opp med pressing av våre egne epler, da vi har 50% tidlige epler her hos oss. Første dag er en testdag, for å se at alt vi tror vi har i orden, faktisk er i orden. Ca 600 kg økologiske epler, fortrinnsvis av sorten ‘Ingelin’, gikk i mosten hos oss på mandag. Alt gikk som planlagt, og ingen ubehagelige overraskelser. En myk start. Nå oppfordrer vi alle til å komme med epler for pressing hos oss.

I år hadde vi i tillegg hyggelig selskap av AmodeiVisual https://www.amodeivisual.com/.

Siden i vår har Røyland Gård, Skåre Gård, Tjamsland Gård og Slettene Hage jobba sammen med Birkenes Næringsforum og Birkenes kommune med å profilere bygda vår med vekt på den flotte, reine maten som blir produsert her. Alle fire er økologisk godkjente. Som sørlendinger flest, har kommunen ikke vært best på å markedsføre seg selv. Birkenes kommune trenger positiv dokumentasjon på hva som skjer i bygda, og akkurat det med mat er i fokus denne gangen. Derfor ble det bevilget støtte til at vi fire representantene kunne få laget en reklamefilm, som også kommunen kan bruke når de skal presentere seg.

Det ble hentet inn noen anbud, og AmodeiVisual fra Kristiansand gikk av med oppdraget. Gjennom sommeren har Rikard Amodei og assistenter vært å filma hos alle, og nå var det altså vår tur. Det skal jo ikke bli noen lang film, men det er viktig med mye fint filmmateriale å ta fra når filmen skal redigeres og produseres. Dagen var flott, været perfekt og sesongen optimal for filming hos oss. Oversiktsbilder med droner, og nærfilming på produkter og aktiviteter.

I vår, når koronaen skylla inn over landet, ble det nok litt panikk hos en del folk, både private og næringsdrivende. Veldig fort tror jeg man så at de forsyningslinjene vi trodde var så sikre, hadde sine svakheter. Selvforsyning av medisiner, utstyr og mat kom på dagsordenen, og folk heiv seg på en bølge av å dyrke sin egen mat og å støtte norsk landbruk. Vi tenkte også at vi måtte tenke alternativt i forhold til hvordan vi selger og markedsfører maten og de andre produktene våre. Da setter vi ekstra pris på at Birkenes kommune gir oss matbedrifter støtte på denne måten. Gunnar Sagstuen har vært den som har driftet prosjektet for oss alle 4 produsenter, hans kompetanse er god å ha med seg.

Når man skal lage en sånn film, blir det viktig å tenke igjennom hva vi ønsker å formidle. Hva som er viktig for oss og hva som driver oss i hverdagen. Drømmene våre, sjela vår. Akkurat det syns jeg er vanskelig å formidle, men det må ha noe med mangfold å gjøre, og å ta vare på ressursene og å se mulighetene i det små.

Rikard og Tor gikk igjennom og filma hele produksjonen vår, med utgangspunkt i det som er grunnlaget vårt, egg og epler. Derfra filma de i grønnsakshage og drivhus, grisegård, Vippsebu , Bondens Marked og mosteri. Vi funderer fortsatt på en god, kort tekst som oppsumerer driften vår. Alle gode forslag tas i mot med takk!

http://tjamsland.no/

http://www.roylandgard.no/

https://birkenes.kommune.no/innhold/teknisk-og-eiendom/naring/#heading-h2-3

https://slettenehage.no/produkt/3l-eplemost-hagemix/

 

Blogginnlegget er skrevet av Gunn Elisabeth