Om å få filmmakere på besøk! Og å oppsumere driften vår i én slående setning…