Beskrivelse

0,5 kg ubearbeidet 100% honning av typen sommerhonning, flytende.