Beskrivelse

0,5kg ubearbeidet 100%honning av typen lynghonning. Flytende.